DeM INTERNATIONAL

DeM INTERNATIONAL; Türkçe adıyla Uluslararası Deneyimsel Eğitim Merkezleri Birliği, 2012 yılında 5 ülkeden 6 sivil toplum kuruluşunun girişimi ile kurulmuş bir işbirliği ağıdır. Deneyimsel öğrenme tabanlı eğitim faaliyetlerinin yaygınlaması ve kalitesinin yükseltilmesi için küresel işbirliği yürüten DeM International, iki temel yapıdan oluşur; Birlik ve Ağ. Birliğe üye olan sivil toplum kuruluşları DeM International bünyesindeki karar alma mekanizmalarında yer alırken ağ içerisinde bulunan organizasyonlar DeM International üyeleri ile işbirliği yapar ve tüm üyelerin konsensus kararı ile birlik üyesi olabilirler. DeM Türkiye, DeM International Birliği’nin kurucu üyesi olup merkez koordinasyon görevini yürütmektedir. Daha fazla bilgi için: www.deminternational.com

Eğitim & Araştırma

DeM International birlik üyeleri ve ağ ortakları, özellikle eğitim alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütürler. Her bir üyenin kendi hedef kitle ihtiyaçlarını ve bölgesel-küresel gündemleri temel alarak yapılan ArGe çalışmaları, eğitimde kaliteyi artırmak üzere inovatif içerik ve yöntemler geliştirmeyi amaçlar. Tüm bu çalışmaları, her bir üyeden temsilcilerin yer aldığı DeM International Eğitmen Komitesi ve Araştırmacılar Komitesi yürütür.

Gençlik Çalışmaları

Birlik ve ağ üyesi organizasyonların kendi gençlik çalışmaları birimlerinin temsilcilerinden oluşan DeM International Gençlik Çalışmaları Komitesi, gençlik alanındaki tecrübe, iyi uygulama ve yöntem bilgilerini birbirleri ile paylaşırlar. Avrupa Gençlik Çalışmaları alanı içerisinde sürekli işbirliği halinde olan DeM International gençlik çalışanları, gençlik çalışmalarında deneyimsel öğrenmenin kullanımı ve yaygınlaşması için saha çalışmaları yürütürler.

Projeler

Birlik ve ağ üyesi organizasyonların, kaynak geliştirme ve proje yönetimi departmanlarından temsilcilerin bir araya geldiği DeM International Projeler Komitesi, Eğitim, Araştırma ve Gençlik Komitelerinin stratejik planları doğrultusunda kaynak bulma, projelendirme ve proje uygulama çalışmalarında uluslararası bir takım halinde çalışırlar.

LITHUANIA
GREECE
TURKEY


DeM Turkey | All Rights Reserved © 2009 - 2017