ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerBİREYSEL EĞİTİMLERDENEYİMSEL ÖĞRENME

Eğitim

Yetkinlik temelli eğitim programları kurguluyoruz; yalnızca bilgi aktarımına değil, beceri ve tutum geliştirmeyi de amaçlayan öğrenme hedefleri belirliyoruz. Eğitimlerimizi; öğrenen merkezli, katılımcıların eğlenerek öğrendikleri, kendi sınırlarını zorlayarak beceri ve tutumlarının farkına vardıkları interaktif bir yaklaşımla tasarlıyoruz.

Deneyimsel Öğrenme tabanlı bir yöntem izlediğimiz eğitimlerde; monologdan çok diyalog kuruyor, tek yönlü aktarımdan ziyade etkileşim sağlıyor, genel ve tek tip bir metodoloji takip etmektense farklı öğrenme stillerini kapsayan zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı yaratıyoruz.

  1. Buz kırıcı oyunlar ve ısınma egzersizleri ile grup dinamiğini ve motivasyonu yükseltiyor, katılımcıları öğrenme sürecine hazırlıyoruz.
  2. Eğitim konusu ile ilgili öğrenme oyunları ve simülasyonlar uyguluyoruz.
  3. Bireyler simülasyonlarda kendi sınırlarını, becerilerini ve davranış alışkanlıklarını test ediyor ve gerçeğe yakın bir deneyim yaşıyorlar.
  4. Debrief oturumunda yaşanan simülasyon birlikte analiz ediliyor. Konu ile ilgili önde gelen teorik çerçeve ve modelleri tanıtıyoruz.
  5. Katılımcılar ilgili konuda gelişim için neler yapılması gerektiği konusunda beyin fırtınası yapıyorlar.
  6. Beyin fırtınası çıktıları öğrenme planlarına dönüştürülüyor. Aynı zamanda bu çıktılar kurumun ilgili birimi ile paylaşılıyor.

Yakın Zamanlı Eğitim İşbirliğimiz

Almanya Basketbol Federasyonu Eğitici Eğitimi 2018
Yanyana Tanışma Atölyesi – TOG Samsun
Yanyana Tanışma Atölyesi – İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yanyana Tanışma Atölyesi – DeM Gençlik
Almanya Basketbol Federasyonu Eğitici Eğitimi 2017
RUMVADER Eğitici Eğitimi
0