DENEYİMSEL ÖĞRENME PROJESİ

proje_banner

Deneyimsel Öğrenme Gelişim Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu-IV – Eğitim Hibe Programı kapsamında Deneyimsel Eğitim Merkezinin koordine ediyor olduğu uluslararası bir projedir. 15 Şubat 2016 itibari ile başlamış ve 12 ay sürecek olan projenin ortakları şöyle:

– Estonya’dan Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

– Yunanistan’dan Ergon Training NGO

– Gaziantep’ten Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği

– Eskişehir’den Gençlik Hakları Derneği

Projenin genel amacı Paulo Freire’nin teknikleri sayesinde deneyimsel öğrenme metodolojisinin yerelleştirilmesi yoluyla, öğretmenlerin ve gençlik çalışanlarının deneyimsel öğrenme yöntemleri konusundaki kapasitelerini geliştirmek ve bu yolla, gençlerin ve öğrencilerin temel yetkinliklerini artırmak ve okulu erken terk ile mücadele etmektir.

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI & HEDEFLERİ

Gençlerde ve yetişkinlerde kişisel ve sosyal yetkinliklerin geliştirilmesi için deneyimsel öğrenme yöntemlerinin etkisi oldukça yüksektir. Keza Avrupa Birliği Gençlik Programları kapsamında yürütülen eğitim ve öğrenme etkinliklerinde deneyimsel öğrenme yöntemleri kullanılmakta ve teşvik edilmektedir.

Ne var ki bu etkin metodoloji daha çok uluslararası eğitim faaliyetlerinde kendisini göstermekte, yerel düzeyde beklenildiği kadar gelişim sergilememiş durumdadır. Bunun en temel nedeni ise deneyimsel öğrenme yöntemlerinin geliştirildiği ve kullanıldığı alan daha ziyade uluslararası gençlik çalışmalarıdır. Bu etkin yöntemlerin yerelde yaygınlaşamamasının önünde 3 ana engel bulunmaktadır:

  1. Yerelde deneyimsel öğrenme metodolojisi konusunda yetkin eğitmenlerin sayısının yetersiz oluşu.
  2. Deneyimsel öğrenme metotlarının (öğrenme oyunları) yabancı dilde oluşu ve dil bariyeri olan eğitmen/öğretmenlerin bu metotlara erişemiyor oluşu.
  3. Daha ziyade uluslararası çerçevede tasarlanmış olan öğrenme oyunlarının yerel gerçekliklere uymayışı ve metotların yerele adapte edilmesi için rehber niteliğinde bir metodolojinin sahada eksik oluşu.

Proje bu 3 temel ihtiyaca yanıt vermek üzere tasarlanmış olup, proje sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

  1. Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği ve Gençlik Hakları Derneğinin destekleri ile seçilecek olan 15 öğretmen ve 15 gençlik çalışanının katılacağı uzun dönem bir Eğitmen Eğitimi düzenlenecek.
  2. Deneyimsel öğrenme araçlarının ve kaynaklarının Türkçeye çevrilip yayınlanacağı deneyimselogrenme.com isminde bir web sayfası oluşturulacak.
  3. Deneyimsel öğrenme metotlarının yerel gerçekliklere adapte edilebilmesi için Paulo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi tekniklerinin nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir Eğitim Manuel’i hazırlanacak. Söz konusu manuelin hazırlanması sürecinde Estonya ve Yunanistan’dan yaygın eğitim alanında çalışan araştırmacılar ve Türkiye’den deneyimli eğitmenler birlikte çalışacaklar.

PROJEDEN HABERLER

Temmuz 2016 – Eğitmen Eğitimi tamamlandı.

Temmuz 2016 – Eğitmen Eğitimi katılımcıları belirlendi.

Eğitmenler Atina’da bir araya geldi.

Nisan 2016 – Projenin başlama vuruşu İstanbul’da yapıldı.

 


DeM Turkey | All Rights Reserved © 2009 - 2017