ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

İnteraktif Moderasyon

Toplantı, stratejik planlama çalışmaları ve arama konferanslarınızı interaktif yöntemlerle modere ediyoruz.

BİLEŞENLER

Moderasyon

Stratejik Planlama

Arama Konferansı

Kilit Konuşmacı & Uzman

AÇIKLAMA

Etkinliklerinizin süresine uygun interaktif moderasyon tasarımları yapıyoruz.

TOPLANTI
MODERASYON

Farklı sektörlerde hizmet veren kurumların toplantıları için gereken moderasyon hizmetini sağlıyor, detaylı raporlarsunuyoruz.

 • Toplantı
 • Panel
 • Sempozyum
 • Beyin Fırtınası

Moderasyon dilleri: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça

STRATEJİK
PLANLAMA

Stratejik Planlama konusunda eğitim veriyor ve çerçeve oluşturuyoruz. Kurumların stratejik planlamalarını oluşturma süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Kurum İçi & Kurum Dışı Değerlendirme
 • SWOT & PEST Analizleri
 • Vizyon ve Misyon Çalışması
 • Performans Ölçme & Değerlendirme
 • Eylem & Yol Haritası
 • İzleme & Raporlama
 • İletişim

ARAMA
KONFERANSI

Kurumların Arama Konferansları için kurum hedefleri ile ilişkili analiz bileşenlerini belirliyor, her bir bileşen için çok boyutlu çıktılar üretecek interaktif atölyeler düzenliyor ve kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.

 • Kurumun hedefleri neler?
 • Mevcut durum göstergeleri neler?
 • İhtiyaç duyulan bilgiler neler?
 • Doğru paydaşlar kim?
 • Üretilecek bilgilin meşruiyeti.
 • Demokratik moderasyon.
 • Raporun önceki datalar ile karşılaştırılabilirliği.

KİLİT
KONUŞMACI

Farklı sektörlerde hizmet veren kurumlarla uzman havuzumuzdaki kişileri eşleştirerek; eğitim, toplantı, seminer, proje çalışması gibi faaliyetleri için insan kaynağı sağlıyoruz.

 • Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları
 • Deneyimsel Öğrenme
 • Ezilenlerin Pedagojisi
 • Eleştirel Pedagoji
 • Gençlik Çalışmaları
 • Gençlik Politikaları
 • Hak Temelli Sivil Toplum
 • İnsan Hakları
 • Kültürlerarası Diyalog
 • Çatışma Çözümleme
 • Avrupa Birliği Eğitim Programları
 • Hibe Programları
0