ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

Sanatsal Beceriler

Bireyler için tasarlanmış olan bu programın amacı, kişilerin drama ve hikayeleştirme becerilerini geliştirmektir.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Yaratıcı Drama

Modül 2: Hikayeleştirme

SÜRE

6 Saat

6 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 2 gündür. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz.

YARATICI
DRAMA

6 Saat

10-20 Kişi

Bireyler için geliştirilmiş olan bu modülün amacı, katılımcıların beden dili, yaratıcılık, ifade ve anlatım becerilerini ve imgeleme güçlerini geliştirmektir.

Eğitim Bileşenleri

  • Bedensel Farkındalık
  • Beden Dili
  • Pandomim ve Rol Oynama
  • Doğaçlama
  • Yaratıcılık

HİKAYE
ANLATICILIĞI

6 Saat

10-20 Kişi

Bireyler için tasarlanmış olan bu modülün amacı, katılımcıların hikayeleştirme ve hikaye anlatıcılığı konularındaki yetkinliklerini geliştirmektir.

Eğitim Bileşenleri

  • Hikaye Tasarımı
  • Sembolizma
  • İmgeleştirme
  • Hikaye Anlatıcılığı
  • Entonasyon
0