ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

Eğitici Eğitimi

Öğretmenler ve eğitmenler için geliştirilmiş olan bu programın amacı eğitimcilerin yenilikçi ve öğrenen merkezli eğitim yaklaşımları konusunda metodolojik kapasitelerini artırmaktır.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Kolb Atölye

Modül 2: Boal Atöle

Modül 3: Freire Atölye

Modül 4: Oyunlaştırma

SÜRE

6 Saat

6 Saat

6 Saat

6 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 4 gündür. Programın son modülünde katılımcılar oyun tabanlı eğitim programı tasarlayıp uygularlar. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz. Dördüncü modül olan oyunlaştırma modülünü alabilmek için Kolb Atölye’nin alınmış olması gerekir.

KOLB
ATÖLYE

6 Saat

10-25 Kişi

Öğretmenler ve eğitmenler için tasarlanmış olan bu modülün amacı eğitimcilerin deneyimsel öğrenme metodolojisini kullanarak öğrencilerin/katılımcıların öğrenme stillerine uygun eğitim programları tasarlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Deneyimsel Öğrenme Teorisi
 • Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
 • Öğrenme Stilleri Son Versiyon
 • Eğitici Rol Profilleri
 • Çözümleme Modeli (Debrief)

BOAL
ATÖLYE

6 Saat

10-25 Kişi

Öğretmenler ve eğitmenler için tasarlanmış olan bu modülün amacı eğitimcilerin Augusto Boal’in Tiyatro Tekniklerini uygulamalı öğrenip eğitim programlarında kullanabilecek yetkinliğe sahip olmalarına yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Tiyatro Sporları
 • Boal Ezilenlerin Tiyatrosu
 • İmge Tiyatrosu
 • Forum Tiyatrosu
 • Görünmez Tiyatro
 • Arzuların Gökkuşağı

FREIRE
ATÖLYE

6 Saat

10-25 Kişi

Öğretmenler ve eğitmenler için tasarlanmış olan bu modülün amacı eğitimcilerin Paulo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi konsept ve yöntemlerini öğrenerek, öğrenme ihtiyaç analizlerini daha derinlemesine yapabilmelerine, diyalog temelli eğitim programları tasarlayabilmelerine ve eleştirel pedagoji yöntemlerini programlarında kullanabilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Ezilenlerin Pedagojisi ve Paulo Freire
 • Eleştirel Pedagoji
 • Bankacı Eğitim Modeli
 • Problem Tanımlayıcı Kodlar
 • Kodlama ve Kod Çözme Teknikleri
 • Diyalog ve Doğu Deneyimi

OYUNLAŞTIRMA
ATÖLYESİ

6 Saat

10-25 Kişi

Öğretmenler ve eğitmenler için tasarlanmış olan bu modülün amacı eğitimcilerin oyun tabanlı metot ve program tasarlama ve uygulamak için gerekli olan yetkinliğe sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Bu modülde eğiticiler metot ve program tasarlayıp uygularlar.

Eğitim Bileşenleri

 • Rol Çalışmaları
 • Simülasyonlar
 • Vaka Çalışmaları
 • Egzersiz ve Oyunlar
 • Oyunlaştırma
 • Metot Geliştirme
 • Program Tasarımı
0