ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

Aile Eğitimleri

Ebeveynler için geliştirilmiş olan bu programın amacı, ailelerin çocuklarının pedagojik gelişimlerinde pozitif ve daha etkin bir rol oynamalarına yardımcı olmaktır.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Kolaylaştırıcı Ebeveynler

Modül 2: Ergenlikte Süreç Yönetimi

SÜRE

6 Saat

6 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 2 gündür. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz.

KOLAYLAŞTIRICI
EBEVEYNLER

6 Saat

10-20 Kişi

Ebeveynler için tasarlanmış olan bu modülün amacı ebeveynlerin, çocukların okul eğitimleri ile aile içi eğitimleri arasında bütüncül bir süreç oluşturabilmeleri için eğitim ve öğrenme konusundaki kapasitelerini artırmak ve çocuklarının gelişimlerini ve yaratıcılıklarını besleyecek oyunlar geliştirmelerine ve oynanan oyunları bir öğrenme sürecine dönüştürebilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Çocuk ve Genç Psikolojisi (seçilen yaş grubu için)
 • Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
 • Öğrenme Stilleri Son Versiyon
 • Informal Öğrenme ve Öz-disiplin
 • Eğitici Ebeveyn Olma
 • Oyunlaştırma

ERGENLİKTE
SÜREÇ YÖNETİMİ

6 Saat

10-20 Kişi

Ebeveynler için tasarlanmış olan bu modülün amacı ebeveynlerin, ergenlik çağındaki çocuklarının bu süreci gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde geçirmelerine yardımcı olmalarını sağlamaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Ergen Psikolojisi ve Gelişimi
 • Ergenlerde Cinsel Sağlık
 • Uyuşmazlık Yönetimi
 • Yaratıcılığı Destekleme
 • Kişilik Gelişimi ve Saygınlığı Destekleme
 • Bağımlılıkla Mücadele
0