ARAMIZA KATIL İLETİŞİM ETKİNLİKLEREĞİTİM PROGRAMLARI

Liderlik Eğitimi

Lider ve lider adaylarına yönelik geliştirilen bu programın amacı; yöneticilerin ekip performansını arttıracak insan odaklı yönetişim yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Ekip Yönetimi

Modül 2: Öğrenme Yönetimi

Modül 3: İş Yönetimi

SÜRE

6 Saat

6 Saat

6 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 3 gündür. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz.

EKİP
YÖNETİMİ

6 Saat

10-25 Kişi

Lider ve lider adaylarına yönelik geliştirilen bu modülün amacı; yöneticilerin takım çalışması, liderlik ve ekip yönetimi yetkinliklerini güçlendirmekdir.

Eğitim Bileşenleri

 • Takım Çalışması
 • Yönetişim Modeli
 • Geri Bildirim Verme
 • Delegasyon
 • Motivasyon Yönetimi

ÖĞRENME
YÖNETİMİ

6 Saat

10-25 Kişi

Lider ve lider adayları için geliştirilmiş olan bu modülün amacı, liderlerin ekip arkadaşlarının öğrenme süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlendiklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu konudaki yetkinliklerini güçlendirmektir.

Eğitim Bileşenleri

 • Öğrenme
 • Beyin ve Performans
 • Öğrenme Stilleri
 • Takım Oyuncusu Stilleri
 • İşte Öğrenme Ortamı Tasarımı
 • Öğrenmede Süreç Yönetimi

İŞ
YÖNETİMİ

6 Saat

10-25 Kişi

Lider ve lider adayları için tasarlanmış olan bu modülün amacı, liderlerin iş ve proje süreçlerini yürütme ve yönetme konusundaki yetkinliklerini güçlendirmektir.

Eğitim Bileşenleri

 • Veriye Dayalı Analiz
 • SWOT & PEST Analizleri
 • Stratejik Planlama
 • Risk Değerlendirme
 • Kriz Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Çatışma Yönetimi
0