ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

Proje Döngüsü Yönetimi

Bireyler ve kurumlar için tasarlanmış olan bu programın amacı, katılımcıların proje tasarlama, kaynak geliştirme ve uygulama konularındaki yetkinliklerini güçlendirmektir.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Proje Geliştirme

Modül 2: Hibe & Fon Programları

Modül 3: Proje Uygulama

SÜRE

12 Saat

6 Saat

6 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 4 gündür. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz.

PROJE
GELİŞTİRME

12 Saat

5-20 Kişi

Bireyler ve kurumlar için tasarlanmış olan bu modülün amacı katılımcıların proje döngüsü yönetimi akışını öğrenip Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ile doğru ihytiyaç analizleri yapabilmeleri, etkin stratejiler geliştirebilmeleri ve rasyonel ve inovatif projeler tasarlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Sorun Analizi
 • Paydaş Analizi
 • PEST & SWOT Analizi
 • Hedef Analizi ve Stratejik Yaklaşım
 • Yeni Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Yeni Başarı Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları
 • Risk Analizi
 • Faaliyet Planlama ve Bütçe Oluşturma

HİBE VE
FON PROGRAMLARI

6 Saat

5-20 Kişi

Bireyler ve kurumlar için geliştirilmiş olan bu modülün amacı katılımcıların projeleri için uygun fon ve hibe programlarına ulaşmalarına yardımcı olmak ve doğru programa doğru projelerin yazılmasını sağlamaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Kamu Fonları
 • AB Fonları
 • Vakıf Hibe Programları
 • Büyükelçilik Fonları
 • Diğer Uluslararası Fonlar
 • Teklif Çağrısı Okuryazarlığı
 • Başvuru Formu Doldurma (seçilen program için)

PROJE
UYGULAMA

6 Saat

5-20 Kişi

Bireyler ve kurumlar için tasarlanmış bu modülün amacı, katılımcıların projelerini ilgili satın alma kurallarına göre yürütebilmeleri, etkin bir proje yönetim süreci işletmeleri ve etkisi yüksek çıktılar üretebilmeleri için gerekli olan yetkinliklerini güçlendirmektir.

Eğitim Bileşenleri

 • Kamu İhale Kanunu
 • AB Satın Alma Kuralları
 • Online Proje Yönetim Araçları
 • Yaygınlaştırma Stratejileri
 • Etki İzleme ve Değerlendirme
 • Teknik ve Finansal Rapor Doldurma (seçilen program için)
0