ARAMIZA KATIL İletişimEtkinliklerEğitim ProgramlarıDENEYİMSEL ÖĞRENME

Takım Çalışması

Profesyonel ve gönüllü takımlar için geliştirilmiş olan bu programın amacı, takım üyeleri arasındaki dinamiği yükselterek, stabil ve değişen koşullarda yüksek performansla çalışabilmelerini desteklemektir.

PROGRAM MODÜLLERİ

Modül 1: Öğrenen Takım

Modül 2: Koordinasyon & İletişim

Modül 3: Çatışma Yönetimi

SÜRE

6 Saat

3 Saat

3 Saat

AÇIKLAMA

Programın toplam süresi 2 gündür. Programı bütün olarak alabileceğiniz gibi modülleri tek olarak da alabilirsiniz.

ÖĞRENEN
TAKIM

6 Saat

10-25 Kişi

Profesyonel ve gönüllü takımlar için tasarlanmış bu modülün amacı ekip üyelerinin takım olarak yaşıyor oldukları öğrenme sürecinin farkına varmalarına yardımcı olmaktır. Her bireyin kendine özgü deneyimsel öğrenme stili olduğu gibi takımların da öğrenme ve performans stilleri vardır. Öğrenen takımlara dönüşen ekipler bireysel farklılıkları performans için bir çeşitlilik olarak kullanabilirler ve ekip üyelerinin gelişimlerini takımın gelişimine taşıyabilirler.

Eğitim Bileşenleri

 • Takım Çalışması Simülasyonu
 • Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
 • Öğrenme Stilleri (Son Versiyon)
 • Takım Üyesi Stilleri
 • Öğrenen Takım Olabilme

KOORDİNASYON
VE İLETİŞİM

3 Saat

10-25 Kişi

Profesyonel ve gönüllü takımlar için geliştirilmiş olan bu modülün amacı takımların işbirliği, koordinasyon, açık iletişim, planlama, karar verme, aksiyon alma, belirsizlikle mücadele gibi becerilerini geliştirerek takım çalışması performanslarını artırmalarına yardımcı olmaktır.

Eğitim Bileşenleri

 • Takım Çalışması & Problem Çözme Simülasyonu
 • Takımlarda İşbirliği & Koordinasyon
 • Takımlarda Planlama ve Aksiyona Geçme
 • Takımlarda Grup Dinamiği & Motivasyon
 • Açık ve Etkin İletişim Özellikleri
 • Geribildirim Verme ve Alma

ÇATIŞMA
YÖNETİMİ

3 Saat

10-25 Kişi

Profesyonel ve gönüllü takımlar için geliştirilmiş olan bu modülün amacı takım üyelerinin çatışma yönetimi kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Ekibin çatışma çözümleme ve çatışma dönüştürme modellerinden yararlanarak uyuşmazlıkları takım içi ilişkiyi ve performansı güçlendirecek fırsatlara dönüştürebilmeleri için yapay bir deneyim sağlayan modül çatışma yönetimi konusunda teorik bilgi paylaşımlarını da içermektedir.

Eğitim Bileşenleri

 • Uyuşmazlık Yönetimi Simülasyonu
 • Çatışma Çözümleme (Resolution)
 • Çatışma Dönüştürme (Transformation)
 • Çatışmada Davranış Türleri
 • Problem Çözme ve İşbirliği
0