Yunanistan Çalışma Ziyareti

Deneyimsel Öğrenme Projesi kapsamında Gençlik Çalışanlarının yapmış olduğu çalışma ziyareti 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ziyaretine;

 • Ali Özaslan ; GEGED Proje Koordinatörü
 • Asena Günesen ; Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Buket Gökten ; Psikolojik Danışman ve Rehber
 • Eda Bayraktar ; Storyteller
 • Nazlı İrem Azak ; Psikolojik Danışman ve Rehber
 • Nuri Soyucak ; Gençlik Lideri
 • Orhun Yağız ; Avukat
 • Ömer Faruk İdiş ; Öğrenci – Ziraat Mühendisliği Bölümü
 • Ömer Faruk Koçhan ; Öğrenci – İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Tansu Can ; Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Tuğba Ata ; Psikolog
 • Tuncer Dursun ; Endüstri Mühendisi
 • Yunus Emre Benli ; Sosyolog

katılmış olup, katılımcılar Türkiye’deki sivil toplum alanında farklı çalışmalar yürüten farklı meslek gruplarından, gençlik alanında faal olan sivil toplum çalışanlarıdır.

Projenin ilk basamağı olan İstanbul Silivri’de gerçekleştirilen Eğitmen Eğitimi’nden sonraki çalışma ziyaretinde tekrar bir araya gelen sivil toplum çalışanları Atina’da ‘Sivil toplum ne düzeyde?’ , ‘Sivil Toplum sektörleşiyor mu?’ , ‘Devlet ve sivil toplum arasındaki işbirliği nasıl olmalı?’, ‘Atina’daki başarılı Sivil Toplum Örgütü ve Çalışmalarının iyi örnekleri neler?’, ‘Deneyimsel Öğrenme ve Freire’ nin yaklaşımının sentezi nasıl oluşturulabilir?’ , ‘ Yerel uygulamalarda özen gösterilmesi gereken hususlar nelerdir?’ , ‘ Yunanistan’da gençlik alanında sivil toplum uygulamaları nasıl?’ gibi soruları tartışmak üzere bir araya gelmiştir.

IASIS NGO

            ”IASIS” , 2005 yılında kurulmuş ve asıl hedefi insanların ihtiyaç duyduğu durumlarda onlara psikososyal danışmanlık ve tedavi hizmeti sunan bir sivil toplum kuruluşudur. http://www.iasismed.eu/en/

IASIS –  GENEL AMAÇLAR

 • Toplum içindeki savunmasız sosyal gruplar için ev sahipliği yapan birimler işletmek •Yetişkinler ve aileleri için erken teşhis ve tedavi hizmetleri sağlamak
  •Psikiyatrik rahatsızlığı olan yetişkinleri kabul ve onlara nitelikli bakimin sağlanması için gerekli birimleri organize etme ve işleme sokma
  •Tedavi esnasında destekleyici ve danışmanlık verici hizmetlerin sağlanması ve bu hizmetlerin organizasyonu
  •Uzmanlaşmış psikiyatrik servis ve psiko-eğitimsel desteklerin sağlanması
  •Bu durumdaki yetişkinlerin ailelerinin,onların gereksinimleri hakkında bilinçlendirilmesi
  •Orta dereceli tanılarda, mental bozuklukların terapötik tedavisi ve topluma kazandırılması
  •Toplum içinde hem genel(sosyal sorumluluk vb.) hem özel(göçmenlik,bakıma muhtaç insanlar vb.) toplumsal konularda bilincin yükseltilmesine aracılık
  •Sağlanan bakımın devamlılığı için toplum içinde bir ağ inşa etme, bunun için de hastaneler ve diğer psikiyatrik birimlerle işbirliğinin sağlanması
  •Sağlık alanında uzman kişilerle yapılan mental sağlık eğitimleri
  •Araştırma programlarının yürütülmesi

KİMLER ”IASIS” DEN DESTEK ALABİLİR?

 • Mental bozukluklara sahip bireyler •Zihinsel engelli bireyler
 • Göçmen ve sığınmacılar •Şiddet mağduru kadınlar
 • Çocuklar ve ergenlik dönemindeki bireyler •Genç hükümlüler

Kurum Ziyaretleri ve Oturumlar

27 Eylül 2016

 • IASIS Sunumu
 • IASIS Pansiyonu Ziyareti
 • Ruh Sağlığı Birimi Ziyareti
 • Day Centre for Homeless People
 • Workshop – ASSANTE, Evaggelia Delavekoura

 

28 Eylül 2016

 • MELLON Sığınma Evi Ziyareti
  (Mellon Ziyareti ayrı için ayrı bir rapor oluşturulmuştur.)
 • Workshop – Non-violence Communication, Antonis Bertos

 

29 Eylül 2016

 • Workshop – Mustafa Erdoğan
 • Akşam Yemeği – Dypilo Greek Cultral Night

 

IASIS – Ruh Sağlığı Birimi / Mental Health Unit, 1.gün

Mental rahatsızlıklara sahip bireyler için çalışan kurum ziyaretinde kurumun aslında klinik ve dışarıdaki ‘normal’ hayat arasında bir kurum olduğu ve mental rahatsızlıklara sahip bireylerin toplum içerisinde yaşam standardı yüksek şekilde yaşaması adına geçiş yeri olduğu belirtildi. Bu kurumsallaşma; başlangıçta Yunanistan’ın AB’ye girmek istemesi ve fakat psikiyatri alanında Yunanistan’ın insan haklarına uygun olmayan hizmetlerinden dolayı, bu alanda gelişme ve iyileşmenin sağlanması amacıyla,  Avrupa Birliği tarafından hibe desteği sağlanmıştır. Bu destekler neticesinde bu kurumların oluşturulduğu ve dünyaya ‘Yunan sistemi’ olarak geçen bir yapılaşmadır.

Psikiyatrinin çok farklı bir bilim dalı olduğu ve diğer bilimlerle karıştırılmaması gerektiği çünkü tedavi edilenin hastalık değil aslında bir insan olduğunun unutulmaması gerektiği üzerinde duruldu. 21. yy akımı olan hümanizmde her insanın özel olduğu ve biricik olduğu bunun da psikiyatrinin temeli olduğu üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra şizofreni konuşuldu. Şizofreninin diğer ruhsal sağlıklarından farklı olduğu ve şizofreni de 3.kişileri de rahatsız etme gibi bir durumdan bahsedildi. Aslında medyanın da şizofreniler için çok fazla etiketlemeye maruz bırakan haberler yayınlamasından yakınıldı. Çünkü şizofreni için halkta, cinayet işleme meyilli algısının oluştuğu söylendi.

            ”Enaistisia” kavramından bahsedildi. Bu kavram aslında kişinin yetkinliğini dile getirmektedir ve tedavi açısından temel bir önemi haizdir. Bu yetkinlik iki şekilde meydana geliyor: Hastalığının farkına varma ve iyileşmek isteme. Bu kavramın mental rahatsızlıklar ve hastalıkların tedavisindeki önemi Birim’deki çalışanlar tarafından vurgulanarak belirtildi ve ekibimiz içerisinde üzerine derinlemesine konuşuldu.

 

Day Centre for Homeless People, 1. Gün

Yapılan diğer kurum ise evsizler için yapılmış bir barınaktan ziyade evsizlerin özbakımları, sosyalleşmeleri ve psikolojik sağlıklarını düşünerek oluşturulmuş bir yapı. Bu kurumda evsizler duş alabiliyor, televizyon izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor, çamaşırlarını yıkayabiliyor özetle çeşitli temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Ayrıca kısıtlı sayıda evsize de belirli süreler ile barınma imkânı sağlanıyor.

Bu kurumda psikolojik destek sağlanmasına rağmen evsizlerin bu desteği çok fazla istemedikleri daha çok fizyolojik ve günlük ihtiyaçlarına yöneldikleri de bahsedilen önemli konular arasındaydı.

Workshop – ASSANTE, Evaggelia Delavekoura, 1. Gün

Bu çalışmada, Evaggelia’nın liderliğinde ekibimizin gençlik çalışanları ve  IASIS EVS gönüllüleri öncelikle tanışma ve kaynaşma etkinlikleri gerçekleştirdiler. Daha sonra grup etkinlikleri yaparak grup çalışmasının, birlikte karar verme ve birlikte hareket edebilmenin önemine değinen bir çalışma ile içsel bir sürece dahil oldular.

Son etkinlikleri ise gruplara ayrılıp kendilerine verilen Yunan diline ait kelimelerin anlamına bakmadan yaratıcılıklarını ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirebilmek üzere drama aktiviteleri gerçekleştirildi. Bu süreç hem keyifli hem de     birlikte öğrenmeye fırsat tanıyan nitelikteydi. On dakikalık bir reflection ile oturumu birlikte neticelendirdik.

MELLON Sığınma Evi – Çalışma Ziyareti, 2. Gün

Çalışma ziyaretlerimizden bir diğeri MELLON Sığınma Evine yapılmış olup Sığınma Evi kapsamında sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi alınmıştır. MELLON Çalışma Ziyareti için ayrı bir rapor oluşturulmuştur. Detaylar için bu rapor incelenebilir.

Workshop – Non-violence Communication, Antonis Bertos, 2. Gün

Gençlik çalışanları kurum ziyaretlerinin yanı sıra ”Şiddet” konusu hakkında konuştu. Bahsedilen şiddetin fiziksel şiddetten ziyade sözel şiddet olduğu ve bu sözel şiddette iki farklı dil kullanıldığı söylendi. Bunlar Zürafa dili ve Çakal dili. İletişimde dikkat edilmesi gereken dört nokta;

 1. Observation / Gözlem
 2. Feeling / Hisler
 3. Needs / İhtiyaçlar
 4. Request ( not demand)

İlk aşamada bahsedilen değerlendirme yapmadan gözlem yapabilmek. Kişinin karşısındaki bireyi tanıması adına kendine zaman vermesi ve ayrıntıları görmeye çalıştıktan sonra iç dünyasına dönüp hissettiği duygunun farkına varmasıdır. İhtiyaçlarının farkına vardıktan sonra bunu diğer bireye ‘ben dili’ni kullanarak aktarmasıdır.

Workshop – Mustafa Erdoğan, 3. Gün

Proje katılımcılarının okumakta olduğu Paulo Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi isimli kitap ve okuma listesine dahil olan iki makale üzerine yorumlar, fikirler ve uygulamaya yönelik önerilerin tartışıldığı oturumda; yerel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek olan Diyalog Toplantılarına ilişkin de fikir paylaşımı yapıldı ve pratik hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimde özne-nesne ilişkisinden çok özne-özne ilişkisine geçilmesi ve interaktif öğrenmenin sağlanması için bilginin, teorinin ve eğitim felsefesinin olması gerektiği konuşuldu.

1.Katman 2.Katman 3.Katman
Bankacı eğitim modeli İhtiyaç analizi Yerelleştirme
Problem tanımlayıcı eğitim Kodlama Dilsel evren
Easter Experience Kod çözme
Diyalog  

İlk katmanda her şeyi baştan düşünme, aslında bir nevi baştan yaratılma söz konusudur. Ayhan’ın aktarımıyla Freire’ye göre ” Bilgi daima bir süreçtir ve kendilerini koşullandıran nesnel gerçeklik üzerinde insanların bilinçli eylemi sonucunda ortaya çıkar” ve eğitimin özündeki amacı öğrenendeki topluma değiştirme yönündeki eleştirel becerinin ayırdında olması ve bilinçlenmesi veya bu bilincin gelişmesidir. Öğrenenin hazır bilgiden daha çok diyalog süreci içerisinde öğrenmeyi öğrenmesi yani edilgen olmaktan daha çok aktif öğrenen hale gelmesi sürecidir.

İkinci katman ihtiyaçların basmakalıp olarak analiz edilmesinden daha çok hedef kitleden önce veri toplama daha sonra  ihtiyaçlarını fark etmek adına başlatılan diyalog sürecinin tekrar tekrar analiz edilmesidir. İhtiyaçların resim,video gibi araçlarla konuşulup, tartışılmasıdır.

Son aşamada eğitimciler için yol haritası çizme ve yeni yönelimler, yeni araçlar geliştirme aşamadır.

Eğitimin Silivri’de gerçekleştirilen ilk adımı ve Atina-Çalışma Ziyaretinde edindiğimiz bilgiler ve gördüğümüz tecrübeler neticesinde Ezilenlerin Pedagojisi ve Deneyimsel Öğrenme konseptinin sentezlenmesi ve coğrafyamıza uygun bir şekilde yerelleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konuda öneriler üzerinde farklı bakış açıları ile değerlendirmeler yaptık.

Bu oturumda yerel uygulamalara yönelik olarak (1) Yaklaşım, (2) İhtiyaç Analizi ve (3) Adaptasyon/Yerelleştirme (Eğitim Araçlarının) üzerine bilgi aktarımı ve yorumlamalar gerçekleştirildi.

1) Yaklaşım 

 • Bankacı Eğitim : Özne-Nesne İlişkisi
 • Problem Tanımlayıcı Eğ. : Özne-Özne ilişkisi
 • Easter Experience : Eğitimci olarak ölüp, eğitimci-öğrenen olarak yeninden doğmak
 • Diyalog : Yerel Uygulamalar süreci ve sonrasında yazılı olarak raporlar ile ve şifahi olarak birlikte yapacağımız değerlendirmeler ile süreci paylaşacağız.

2) İhtiyaç Analizi

İhtiyaç Analizi, katılımcılar ile araştırmacı/eğitmen-öğrenen olarak aramızda oluşturacağımız KÖPRÜ’nün kilit taşını oluşturmaktadır.

Ezilenlerin Pedagojisinde belirtildiği üzere bu amaçla KODLAMA ve KOD ÇÖZÜMLEME teknikleri uygulanacak ve ihtiyaç analizi, eğitim programı tasarlama aşamasında da dikkate alınacağı konusu üzerine birlikte yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu yorum ve değerlendirmelerde özellike “gerçekler” hakkında onların kavrayış düzeylerinin, bu düzeyleri yansıtırken kullandıkları dilin ve dünya hakkında görüşlerine önem verilmesi üzerinde durulmuştur.

3) Adaptasyon

Eğitim Araçlarının Adaptasyonu aşaması yerel uygulamalarda tüm katılımcılar bakımından zorunlu olmadığı ancak diyalog toplantıları ile KÖPRÜ’yu oluşturabildiğini ve bu köprü üzerinden makul ölçüde alış-verişte bulunulduğunu düşünen eğitmen-öğrenicilerin, eğitim programı bakımından bu adaptasyon çalışmasını yapabileceği belirtilmiştir.

Adaptasyon konusunda, “dilsel evren” temasına değinilmiştir. Ayrıca adaptasyona giden süreçte, sürecin nesnel bir şekilde ve amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için “kontrol noktaları” oluşturulması konusu katılımcıların da önerileri ile not edilmiştir.

Akşam Yemeği – Dypilo Yunan Kültür Gecesi, 3. Gün

Son gün, gençlik çalışanları Yunan müzikleri ve yemekleri eşliğinde şarkılarını söyleyerek hem eğlendiler hem de çevredeki insanlara neşe vererek unutulmaz bir anıya yaşam verdiler.

Yazarar: Buket GÖKTEN & Orhun YAĞIZ

yazar-buket

Buket GÖKTEN

yazar-orhun

Orhun YAĞIZ

0