Uzun Dönem Eğitici Eğitimi

Öğretmenler ve Eğitmenler için dört aşamadan oluşan, ulusal ve uluslararası Uzun Dönem Eğitici Eğimleri uyguluyoruz.

1. Eğitim

Deneyimsel Öğrenme Metodolojisinin ve Freire’nin Problem Tanımlayıcı Diyalog Temelli Eğitim Tekniklerinin harmanlandığı bir Eğitici Eğitimi düzenliyoruz.

2. Okuma

Katılımcılar, Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi başta olmak üzere deneyimi ve diyaloğu merkeze alan eğitim yaklaşımları ile ilgili okuma ve araştırma yapıyorlar. Bu süreç DeM’in Online Öğrenme Sistemi ile destekleniyor.

3. Uygulama

Katılımcılar Freire’nin kodlama ve kod çözme tekniklerini kullanarak hedef grupla bir diyalog sürecine giriyorlar. Bu diyalog sürecinde öğrenicilerin derin ihtiyaçları brilikte keşfediliyor ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim yöntemleri geliştiriliyor. Var olan müfredatlar ise deneyimsel öğrenme metodolojisi ile interaktif hale getiriliyor.

4. Değerlendirme

Süreç sonundaki değerlendirme toplantısında tüm bu deneyim en ince detaylarına kadar değerlendiriliyor ve elde edilen çıktılar gelecek öğrenme planlarına dönüştürülüyor.

Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi ve Freire'nin Ezilenlerin Pedagojisi'nin sentezlendiği DeM Eğitici Eğitimi Programına yakından bakın.

DeM Eğitici Eğitimleri

DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi olarak çeşitli hibe programlarını kullanarak uzun dönem eğitici eğitimleri düzenliyoruz. Bunun yanı sıra kurumlar için özel eğitici eğitimi programları tasarlıyor ve uyguluyoruz.

2016-2017 DeM Ulusal Eğitici Eğitimi

2016 – 2017 Dönemi DeM Ulusal Eğitici Eğitimi Programı, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Samsun, Kayseri ve Bingöl illerinden 15 öğretmen ve 15 eğitmenin katılımıyla gerçekleşti. 6 ay süren uzun dönem programda katılımcılar aldıkları eğitici eğitiminin ardından Ezilenlerin Pedagojisi ve Deneyimsel Öğrenme ile ilgili okumalar yaptılar. Estonya ve Yunanistan’da katıldıkları çalışma ziyaretleri sonrası yerel uygulamalar yaptılar. Program süreç Ocak 2017’de yapılan değerlendirme toplantısıyla tamamlandı.

2017-2018 DeM Uluslararası Eğitici Eğitimi

2017 – 2018 Dönemi DeM Uluslararası Eğitici Eğitimi Programı, Estonya, Yunanistan, Litvanya, Malta, Polonya, Slovenya, İspanya ve Türkiye’den 23 eğiticinin katılımı ile Ağustos 2017’de başladı. Şu an okuma ve yerel uygulama sürecinde olan katılımcılar. 2018’in ilk yarısında uluslararası eğitimlerde ekipler halinde eğitmen olarak yer alacaklar. Program 2018’in sonbaharında Atina’da düzenlenecek değerlendirme toplantısı ile tamamlanmış olacak.

0