Örgün Eğitim & Yaygın Eğitim

Geleceğin eğitimcileri ile bugünün eğitimcilerini aynı ağda buluşturuyoruz.

organizing_3

Eğitimin ve öğrenmenin olduğu her alanda deneyimsel öğrenmeyi yaygınlaştırıyoruz.

Üniversite öğrenci kulüplerimizde geleceğin öğretmenlerini, geleceğin eğitmenlerini ve geleceğin profesyonellerini gençlik çalışmalarımıza dahil ediyoruz.

DeMGÂH Eğitici Ağımızda ise öğretmen ve eğitmenlerden oluşan eğitim profesyonelleri ile ArGe çalışmaları yürütüyoruz.

Dahası bu iki ağ arasında işbirliği ve karşılıklı öğrenmeyi destekliyoruz.

Uluslararası Deneyimsel Öğrenme Ağı’nda yer alan örgün eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile de küresel işbirliği yapıyoruz.

Öğrenciler ve eğitim profesyonelleri için  yurt dışında ücretsiz öğrenme hareketliliği fırsatları yaratıyoruz.

“Sosyal girişimciler sadece bir balık vermek veya nasıl balık tutulacağını öğretmekle yetinmezler. Balıkçılık endüstrisini değiştirene kadar dinlenmeyeceklerdir.”

Bill Drayton

Sosyal İş Modeli

Bizimle yaptığınız her işbirliği, eğitim araştırmalarına ve sosyal çalışmalara kaynak olarak geri dönüyor.

socialbusiness

Eğitim ve sosyal çalışmalardan edindiği tecrübeyi işbirliği çözümlerine dönüştüren, bu işbirliğinden elde edilen geliri yine eğitim ve sosyal çalışmalara aktaran, kar amacı gütmeyen bir sosyal iş modeline sahibiz.

Örneğin örgün eğitimde oyunlaştırma üzerine yaptığımız bir çalışma sonucunda ortaya çıkan yöntemleri özel okullar ile paylaşıyoruz. Bu işbirliğinden elde edilen gelir ile kamuda çalışan öğretmenlere ve eğitim fakültesi öğrencilerine ücretsiz eğitimler sağlıyoruz.

Veya sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen bir bir kurum ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden elde ettiğimiz geliri, gençlik birimimizin yürüttüğü sosyal projeler için kaynak olarak kullanıyoruz.

0