Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2019

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
40 Öğretmen ve idareci
Giresun, Türkiye
16 Nisan 2019

EĞİTİMİN KONUSU:

  • Eğitim ortamlarında uygulanan yenilikçi yöntem, teknik ve içeriklerin paylaşımı

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Kolb Öğrenme Stilleri ve Eğitici Rol Pofilleri atölyesi.

EĞİTMEN:

Mustafa ERDOĞAN

0