Featured Öne Çıkan

@Çemberiçi Buluşma #1 – Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi

KONU Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi Ezilenlerin Deneyimsel Pedagojisi, Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramı ile Freire'nin Ezilenlerin Pedagojisinin teorik ve pratik sentezidir. DeM tarafından 2016 yılında tasarlanan özgün