GIZ- Alman Uluslararası İşbirliği Derneği 4. Koordinasyon Toplantısı

GIZ, 2015 yılından bu yana toplum merkezlerinin ve yerel girişimlerin kurulmasını ve geliştirilmesini desteklemektedir.  Bu kapsamda da ”Topluluk Merkezleri ve Yerel Girişimler Projesi”ni gerçekleştirmektedir. Proje 4 eylem alanında çalışmaktadır: 1) Toplum merkezlerine destek 2) Türkiye’deki Yerel Girişim Fonu (LIFT) 3) Uyumlaştırma 4) Kapasite Geliştirme

Proje kapsamında, tüm belirlenen eylem alanlarındaki çalışmaların gözlenmesi ve çalışmaların üzerine değerlendirmelerin yapılabilmesi için  GIZ-4. Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti.

5-6 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü Mustafa ERDOĞAN yürüttü.

Comments are closed.
0