Covid-19 salgını nedeniyle ofisimiz bir süre kapalı olacaktır.

Yes We Can! Projesi

Proje Hakkında

Genel Amaç

Yes We Can projesinin hedef grubu, Bilişim ve İletişim  Teknolojileri okuryazarlığı düşük 60+ yetişkinlerdir. Proje, bu hedef grubunu yaşam boyu öğrenme süreçlerinde destekleyecek mevcut ve yeni Bilişim Teknolojileri araçlarını kullanmalarını sağlama girişimi olmayı amaçlamaktadır.

Özel Hedefler

  1. Freire metodolojisine dayanan yenilikçi BİT öğrenme yaklaşımını uygulayarak yetişkin / kıdemli eğitimcileri çalışmalarında desteklemek.
  2. Eğitimin kademeli modelini uygulamak ve uluslararası öğrenme deneyimini yerel düzeye aktarmak.
  3. Yetişkin / kıdemli eğitim sektörü hakkında toplanan verileri yeni yenilikçi müfredata dönüştürmek.
  4. Androgoji yaklaşımına dayalı mevcut geleneksel Bilişim Teknolojileri kurslarını karma sınıf + çevrim içi öğrenme yönünde genişletmek.
  5. Kıdemli eğitmenlerin BİT araçlarına ulaşması için bir arka plan oluşturmak.

Künye

Ortaklar

  • FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT- POLONYA
  • IASIS- YUNANİSTAN
  • RIZIKA INTERNETU A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGII- ÇEK CUMHURİYETİ
  • POSITIVE COWORKING- POLONYA
  • DENEYIMSEL EGITIM MERKEZI DERNEGI- TÜRKİYE

Program

Erasmus+ KA2 İnovasyon İçin İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi

Proje Süresi:

34 Ay (01-09-2019 /30-06-2022)

Proje Faaliyetleri

“Yes We Can” Verimli Proje Yönetim Toplantısı
“Yes We Can” Başladı!